Επικοινωνήστε
μαζί μας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Γίνετε συνεργάτης

Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των πελατών, το My Rendez φέρνει επανάσταση στο τοπίο της βιομηχανίας υπηρεσιών στην Ελλάδα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε κορυφαίες υπηρεσίες τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες.