Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα My Rendez, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τα προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα My Rendez.

 1. Πολιτική απορρήτου
  Χρησιμοποιώντας το My Rendez, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και άλλους σχετικούς ελληνικούς νόμους περί απορρήτου.
 2. Πνευματική ιδιοκτησία
  Όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας My Rendez, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, εικόνων, λογότυπων και σχεδίων, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην αντιγράφετε, αναπαράγετε, τροποποιείτε ή διανέμετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της My Rendez ή του αντίστοιχου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 3. Συμπεριφορά χρήστη
  Χρησιμοποιώντας το My Rendez, συμφωνείτε να μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες που είναι προσβλητικές, ακατάλληλες ή παράνομες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δημοσίευσης δυσφημιστικού, άσεμνου ή παρενοχλητικού περιεχομένου. Το My Rendez διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει αυτές τις οδηγίες και να αναστέλλει ή να τερματίζει τους λογαριασμούς των χρηστών που επιδεικνύουν απαγορευμένη συμπεριφορά.
 4. Καμία ευθύνη για τις ενέργειες του παρόχου υπηρεσιών
  Το My Rendez λειτουργεί ως πλατφόρμα για τη σύνδεση των πελατών με τους παρόχους υπηρεσιών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών που αναφέρεται στην πλατφόρμα μας. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών είναι ανεξάρτητα τρίτα μέρη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες, τις ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες. Το My Rendez δεν εγκρίνει, εγγυάται ή εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών.
 5. Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων
  a. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών ακυρώσει ένα ραντεβού, ο πελάτης δικαιούται πλήρη επιστροφή της προκαταβολής κράτησης. Το My Rendez θα διευκολύνει τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τον πελάτη.
  b. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τα ραντεβού τους έως και μία εβδομάδα πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού, προκειμένου να τους επιστραφεί η προκαταβολή κράτησης. Ακυρώσεις που πραγματοποιούνται εντός μίας εβδομάδας από το ραντεβού ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες για επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης του παρόχου υπηρεσιών.
 6. Ακυρώσεις παρόχων υπηρεσιών και διαγραφή από την πλατφόρμα
  a. Εάν ένας πάροχος υπηρεσιών ακυρώσει περισσότερα από δύο ραντεβού, μπορεί να διαγραφεί από την πλατφόρμα My Rendez κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η My Rendez διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση του παρόχου υπηρεσιών στην πλατφόρμα και να αφαιρέσει τις καταχωρίσεις του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  b. Η My Rendez δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την απομάκρυνση ενός παρόχου υπηρεσιών από την πλατφόρμα.
 7. Δικαιώματα των καταναλωτών
  Με τη χρήση του My Rendez, αναγνωρίζετε ότι γνωρίζετε τα δικαιώματά σας ως καταναλωτής σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να υπαναχωρήσετε από συμβάσεις και του δικαιώματός σας να αντιμετωπιστούν τα παράπονά σας.
 8. Επίλυση διαφορών
  Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι χρήστες συμφωνούν να προσπαθήσουν πρώτα να επιλύσουν τη διαφορά φιλικά μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση, οι χρήστες μπορούν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, διαιτησία ή δικαστική διαδικασία, όπως ορίζεται από τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους.
 9. Περιορισμός της ευθύνης
  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η My Rendez και οι θυγατρικές της, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και οι πράκτορες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή παραδειγματική ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων ζημιών, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της πλατφόρμας My Rendez ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών.
 10. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης:Το My Rendez διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης της πλατφόρμας συνιστά αποδοχή τυχόν αλλαγών στους Όρους χρήσης. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε αυτούς τους όρους περιοδικά για να ενημερώνεστε για τυχόν ενημερώσεις.
 11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
  Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από αυτούς ή σε σχέση με αυτούς διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε να υπαχθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που εδρεύουν στην Ελλάδα για την επίλυση τυχόν νομικών διαφορών που προκύπτουν από τη χρήση της πλατφόρμας My Rendez.