Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς στο My Rendez. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και άλλους σχετικούς ελληνικούς νόμους περί απορρήτου.
Με τη χρήση της πλατφόρμας My Rendez, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα My Rendez.

Πληροφορίες που συλλέγουμε
Όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα My Rendez, ενδέχεται να συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών πληροφοριών:
a. Προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και η φυσική σας διεύθυνση,
b. Πληροφορίες χρέωσης, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας,
c. Πληροφορίες λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας,
d. Πληροφορίες για το ραντεβού, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, της ώρας και των λεπτομερειών των υπηρεσιών που έχουν κλειστεί,
e. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μας παρέχετε οικειοθελώς, όπως σχόλια, κριτικές ή ερωτήσεις.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας
Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:
a. Για την παροχή και τη συντήρηση της πλατφόρμας My Rendez και των υπηρεσιών της,
b. Για τη διεκπεραίωση και τη διευκόλυνση κρατήσεων, συναλλαγών και επιστροφών χρημάτων,
c. Για να επικοινωνούμε μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ειδοποιήσεων, ενημερώσεων και υλικού μάρκετινγκ,
d. Για να βελτιώσουμε την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας αναλύοντας τη συμπεριφορά και τα σχόλια των χρηστών,
e. Για τη διατήρηση της ασφάλειας της πλατφόρμας μας και την προστασία από απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες,
f. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Κοινή χρήση των πληροφοριών σας
Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
a. Με τους παρόχους υπηρεσιών που αναφέρονται στην πλατφόρμα για τη διευκόλυνση των κρατήσεων και της επικοινωνίας,
b. Με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να λειτουργήσουμε και να συντηρήσουμε την πλατφόρμα μας, όπως οι επεξεργαστές πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και οι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης,
c. Σε απάντηση σε νομική απαίτηση, όπως δικαστική απόφαση, κλήτευση ή αίτημα επιβολής του νόμου,
d. Όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της My Rendez, των χρηστών μας ή άλλων.

Ασφάλεια δεδομένων
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή. Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι απολύτως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με τον GDPR και άλλους σχετικούς ελληνικούς νόμους περί απορρήτου, έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες:

a. Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών,
b. Το δικαίωμα να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
c. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς,
d. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην πλατφόρμα μας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε ή να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε την παρούσα πολιτική περιοδικά για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης της πλατφόρμας My Rendez συνιστά αποδοχή οποιασδήποτε ενημέρωσης της Πολιτικής Απορρήτου.